O nama

/O nama
O nama 2022-08-10T11:00:36+00:00

RS Consulting & Trade d.o.o. Banja Luka je vodeća kompanija posvećena organizaciji sajmova i sličnih manifestacija na teritoriji Bosne Hercegovine. Kompanija je nastala 2017. godine usljed uočene potrebe da se na teritoriji Banja Luke i Republike Srpske organizaciji sajamskih manifestacija pristupa stručno, predano i profesionalno. Od svog osnivanja kompanija je nastavila tradiciju organizacije sajamskih manifestacija u kojima je tim naših stručnjaka sudjelovao u godinama iza nas. Svoj doprinos i posvećenost organizaciji ovakvih manifestacija naši zaposleni i osnivači pružili su kroz organizaciju preko 80 sajmova od 1996. godine do danas.

Naše vrijednosti

Misija – Misija kompanije RS Consulting & Trade ispoljava se kroz posvećenost organizaciji različtiih sajamskih manifestacija u Bosni i Hercegovini.

Vizija – Vizija koju prati naša kompanija oslikava se kroz konstantno praćenje trendova u organizaciji sajamskih manifestacija, te primjenu savremenih tendencija kroz manifestacije koje organizujemo.  Pri tome, ulažući napore u konstantno unaprijeđenje i podizanje nivoa kvaliteta organizacije sajmova.

Cilj – Ono čemu teži kompanija RS Consulting & Trade jeste postati prepoznata sajamska kuća, kako u Bosni i Hercegovini tako i Regionu. Takođe, želimo u saradnji sa našim partnerima i izlagačima da kreiramo preduslove kako bi proširili portfolio manifestacija koje kao kompanija možemo da organizujemo.

Direktor Stojana Kovačević, dipl. oec.

Kroz naše poslovanje od osnivanja kompanije uložili smo značajne napore kako bi prethodno nabrojane sajamske manifestacije zauzele značajno mjesto u kalendaru manifestacija u Bosni i Hercegovini. Sa svim dosadašnjim manifestacijama koje smo organizovali postigli smo zavidne rezultate na polju promocije, prepoznatljivosti i konstantnom podizanju značaja ovih sajmova. Kako nalaže poslovna logika koju slijedimo, mi kao kompanija nemamo namjeru da se zadržimo na dosadašnjim rezultatima. Zbog toga, posjedujemo intenciju da u godinama koje su pred nama nastavimo sa organizovanjem sajmova koje po drugi, treći ili četvrti put organizujem a sve u cilju da ove sajamske manifestacije ostvare još veći značaj i efekat po privredu.

U planu imamo proširivanje poslovnih poduhvata već u narednoj 2023. godini gdje ćemo se moći pohvaliti započinjanjem najmanje dvije nove sajamske manifestacije, te imamo u planu u naredne dvije godine sukcesivno obogatiti naš portoflio novim manifestacijama.