Kontakt

/Kontakt
Kontakt 2022-08-10T11:42:29+00:00

Adresa:
Pilanska bb
78000 Banja Luka
RS BiH

Telefon:
+387 51 491-197
+387 51 491-198

+387 65 882-036
+387 65 801-333
+387 65 900-938

Faks:
+387 51 491-197
+387 51 491-198

E-mail:
kontakt@rsconsultingandtrade.com

Opšti podaci:
Matični broj: 11153089
JIB: 4404137580002
Žiro-racun: 1610000253260027