Technomedia Student Card System (SCS)

/Technomedia Student Card System (SCS)
Technomedia Student Card System (SCS) 2017-11-29T08:49:15+00:00

Technomedia Student Card System – SCS je inovativni višenamenski kartični sistem sa modularnim i podesivim dizajnom. Različiti moduli (ishrana, smeštaj, rangiranje, studentska služba i sl.) mogu da funkcionišu zasebno u zavisnosti od potrebe organizacije u kojoj je sistem implementiran.

Za razliku od konvencionalnih softverskih rešenja koja su fokusirana na samu transakciju, Technomedia Student Card System – SCS primarno je orijentisan na studenta. Misija Technomedia Student Card System – SCS softvera je da se unapredi i olakša život studenta tokom univerzitetskih dana – od trenutka preuzimanja indeksa do diplomiranja.

Štampom se na svaku karticu smeštaju vizuelni podaci o studentu koji služe za identifikaciju. Studentska/učenička kartica može da sadrži dva čipa: beskontaktni i/ili kontaktni. Kontaktni čip sadrži lične podatke o korisniku, smeštaju i ishrani u studentskom/učeničkom domu i studentskim/učeničkim restoranima, lekarskim pregledima i ima funkciju elektronskog novčanika. Beskontaktni čip kartice koristi se za evidenciju prisutnosti na predavanjima i vežbama, ulazak u čitaonice i druge servise koji prate život i rad na fakultetu.

Technomedia Student Card System – SCS integriše savremena tehnološka rešenja i pragmatičnost u upotrebi, čime omogućava efikasniju realizaciju administrativnih poslova u studentskoj službi, biblioteci, studentskom/učeničkom domu, restoranu i sl.

BESKONTAKTNI ČIP

 • Identifikacija

 • Kontrola pristupa i evidencija prisutnosti

 • Ishrana i smeštaj

 • Biblioteka

 • Parking servis

 • Ostale usluge

KONTAKTNI ČIP

 • Identifikacija

 • Ishrana i smeštaj

 • Podaci sa fakulteta i elektronski indeks

 • Evidencija lekarskih pregleda

 • Platna funkcija

 • Drugi servisi

Technomedia SCS moduli:

 • Studentski centar

 • Studentska služba

 • Finansijsko upravljanje

 • Evidencije prisutnosti i kontrole pristupa – Univerzitetski modul

 • Biblioteke

 • Studentske poliklinike

 • Elektronski novčanik

 • Kešomati

 • Digitani potpis

 • Parking…

Pored navedenih funkcionalnosti, elektronsku karticu programiranu za Technomedia Student Card System – SCS je moguće povezati sa uslugama koje pružaju međunarodne organizacije International Student Identity Card – ISIC (Međunarodna studentska identifikaciona kartica), Evropska omladinska kartica (EYCA) i dr. pomoću kojih studenti imaju mogućnost ostvarivanja prava na popuste širom sveta.

SCS STUDENTSKI CENTRI – PREDNOSTI: 

 • Precizna evidencija

 • Bolje upravljanje i kontrola podataka

 • Smanjenje operativnih troškova

 • Povećanje broja korisnika

 • Platforma za razvoj novih usluga

 • Personalizacija kartica unutar sistema

 • Ekspres restorani – kartica lojalnosti

 • „Kešomati“ – terminali za interne transakcije

SCS FAKULTETI – PREDNOSTI: 

 • Jednostavna upotreba

 • Identifikacija studenata pomoću Vizuelnih podataka odštampanih na kartici

 • Kontrola ulaza na fakultete i hale/učionice

 • Evidencija prisustva na predavanjima, vežbama, kolokovijumima, ispitima, i drugim radnim obavezama

 • Elektronski index

 • Dostupnost podataka i kvalitetniji servis

 • Kešomat

 • Prijava ispita

 • Smanjena i efikasnija administracija

 • Plaćanje usluga

 • Druge transakcije preko intraneta i interneta

 • Digitalni sertifikati – elektronski potpis

 • Prihod od kartica i elektronskog sistema može da se koristi kao generator razvoja

 • Identifikacija

 • Ishrana

 • Smeštaj

 • Elektronski indeks

 • Lekarski pregledi

 • Biblioteke

 • Platna funkcija

 • Digitalni sertifikati

 • Intranet i internet servisi

 • Kontrola pristupa

 • Evidencija prisustva

 • Pranje veša

 • Mobilni telefoni sa NFC karakteristikama su već široko zastupljeni i značajno su jeftiniji od namenskih terminala za evidenciju prisustva i imaju višestruku upotrebu

 • Komunikacija sa serverom (online ili offline) i prenos podataka upotrebom WiFi, SMS ili E-mail servisa

 • Za velike skupove u velikim prostorima ili po potrebi, moguće je koristiti više mobilnih uređaja ili kombinovati mobilne sa fiksnim terminalima.

 • Zaboravite papirne spiskove i manuelne preglede istih. Moguća je trenutna sinhronizacija sa sistemom studentske službe i drugim servisima i portalima

 • Sinhronizacija sa serverom može biti automatska ili poluautomatska

 • Predavač (profesor, asistent, saradnik u nastavi…) koji vodi sesiju bira: Univerzitet, Fakultet, predmet, vrstu sesije (predavanje, vežba, ispit,….) i u određenom trenutku otvara sesiju u okviru koje se evidentiraju studenti koji poseduju studentsku karticu, obično na kraju časa, prilikom izlaska u prisustvu predavača. Na taj način student je potvrdio prisustvo na času i izbegnuta je zamena identiteta ili višestruko evidentiranje

 • Moguće je praćenje i drugih internih transakcija: loyality plaćanja, autobuske i druge karte i ulaznice