Kontakt

/Kontakt
Kontakt 2020-04-21T10:38:24+00:00

Adresa:
Pilanska bb
78000 Banja Luka
RS BiH

Telefon:
+387 51 491-197
+387 51 491-198
+387 51 492-270

+387 65 882-036

Faks:
+387 51 491-197
+387 51 491-198

E-mail:
kontakt@rsconsultingandtrade.com

Opšti podaci:
Matični broj: 11153089
JIB: 4404137580002
Žiro-racun: 562 099 81 3792 72 38